Bulgaria - Soon Hungaria - Soon Albanian Romania - Soon Italia - Soon

DOWNLOAD

Kataloge naših
proizvoda možete preuzeti:

katalog kioska, stajališta, tezgi...
(.pdf 700kB)
katalog rolo vrata (.pdf 1,6MkB)

* Desni klik + Save Target As..


U SARADNJI SA:
SISTEM ZA ZASENČENJE "SAPILUX"

Pokretni sistem za zasenčenje "SAPILUX" je projektovan na način da u svim okolnostima obezbeđuje idealne uslove. Položaj lamela može biti podešen prema spoljašnjim okolnostima (jačini svetlosti). To znači da uvek može biti postignuta željena zaštita od svetlosti, i na ovaj način se dobija prijatna unutrašnja temperatura.
Sistem za zasenčenje "SAPILUX" u velikoj meri odbija sunčeve zrake, te zbog toga troškovi klimatizacije mogu biti manji i do 30%. Zbog svog jednostavnog i elegantnog dizajna sistem može biti montiran na površinu različitih zgrada, gde je potrebno regulisanje temperature i intenziteta svetlosti.
Sistem za zasenčenje "SAPILUX" može biti montiran neposredno na zid, odnosno pomoću metalnog držača (nosača) skoro na sve površine. Pogon sistema obavlja se manuelno ili automatski.
Korišćenjem sistema za zasenčenje "SAPILUX", odnosno menjenjem položaja lamela prema suncu, moguće je regulisanje intenziteta svetlosti.

-Ugradnja sistema može biti horizontalna ili vertikalna, odnosno sistem može biti ugrađen pod proizvoljnim uglom u krovove bilo kakvog tipa.
- Laki delovi koji su otporni na vremenske uticaje
- Ušteda energije može biti značajna, i do 30%.
- Radi postizanja maksimalnog zasenčenja ugao lamela može biti podešen po trenutnoj želji, u svakoj prostoriji ponaosob.

Trenutno su u ponudi dva proizvoda iz grupe SAPILUX
- SAPILUX ® S 600
- SAPILUX ® C 85

SAPILUX ® S 600Pune ili perforirane aluminijumske lamele; boja prema želji; boja se nanosi prskanjem.
- Ekstrudovana osevina od aluminijuma, u odgovarajućim dimenzijama.
- Vanjski motor - 230V, IP55.

Delovi sistema: delovi za sastavljanje proizvodaod plastične materije učvršćene staklenim koncem i aluminijumski delovi.

Sisteme za senčenje "SAPILUX" ima sledeće dopunske delove - isporuka po posebnoj narudžbini:
- prekidač;
- radio prijemnik;
- daljinski upravljač;
- meteorološka jedinica (detektor vetra, sunčevog zračenja, kiše. 

SAPILUX ® C 85

Standardne debljine lamela: 0,5 mm i 0,6 mm. Lamele mogu biti isporučene i u drugim debljinama, po posebnoj narudžbini.
- Težina: 0.148 kg/m2 pri debljini od 0,5 mm, 0,178 kg/m2 pri debljini od 0,6 mm.
- Uglovi: širine za pričvršćivanje (vodilice) od 30° i 45°.
- Preporučene dimenzije (broj lamela na jedan m2):
14,32 komad/m2 u slučaju šine za pričvršćivanje (vodilice) od 30°
11,80 komad/m2 u slučaju šine za pričvršćivanje (vodilice) od 45°
- Sastavljanje sistema: šine (vodilice) treba pričvrstiti za zid ili za izabranu površinu, a lamele umetnuti u vodilice.
- Specijalne osobine: sistem za zasenčenje "SAPILUX C 85" može biti instaliran i u vanjskom i u unutrašnjem prostoru.

 

Copyright © Intergrand doo 2007.