Bulgaria - Soon Hungaria - Soon Albanian Romania - Soon Italia - Soon

DOWNLOAD

Kataloge naših
proizvoda možete preuzeti:

katalog kioska, stajališta, tezgi...
(.pdf 700kB)
katalog rolo vrata (.pdf 1,6MkB)

* Desni klik + Save Target As..


U SARADNJI SA:


ROLO VRATA - RADI VAŠE SIGURNOSTI

U Avgustu 2008. godine firma INTERGRAND doo je u saradnji sa firmom SapiRoll Kft. (Mađarska) počela proizvodnju i ugradnju rolo vrata najboljeg kvaliteta na srpskom tržištu.

Perforirana metalna rol vrata
Rol vrata sa prozorima
Punom povrsinom
Resetka makazastog oblika
Perforirana metalna rol vrata
Rol vrata sa prozorima
Punom površinom
Rešetka makazastog oblika
Detektivske resetke
Detektivske resetke
Detektivske resetke
Detektivske resetke
Detektivske rešetke
Detektivske rešetke
Detektivske rešetke
Detektivske rešetke
Detektivske resetke
Politroll - Prozirna sigurnosna roletna
Resetke sa deljenim poljima
Resetke sa deljenim poljima
Detektivske rešetke
Politroll Prozirna sigurnosna roletna
Rešetke sa deljenim poljima
Rešetke sa deljenim poljima
Rolo resetke
Mini kombi
Kombi-S sigurnosne resetke
Kombi-S sigurnosne resetke
Rolo rešetke
Mini kombi
Kombi-S sigurnosne rešetke
Kombi-S sigurnosne rešetke
SapiFlex
Rolo vrata iz
ekstrudiranog aluminijuma
Rolo vrata iz
ekstrudiranog aluminijuma
Industrijske brze kapije
ISea Impact Import
 
 
 
120/96
EVOLUTION
 

Planiranje - da bi smo konstantno zadovoljili potrebe kupaca, naši stručnjaci najviše pažnje posvećuju razvoju, novim tehnološkim rešenjima i novim proizvodima. Tokom faze planiranja nalaze rešenja koja će na najbolji način odgovarati objektima, sigurnosnim propisima i potrebama kupaca.

Proizvodnja - Zahvaljujući našoj modernoj tehnologiji i preciznosti u proizvodnji, naši proizvodi savršeno zadovoljavaju potrebe klijenata.


Montaža - Gotov proizvod naši radnici ugrađuju na licu mesta, pri čemu se posebna pažnja posvećuje zahtevu kupaca.

Servis - Veliku pažnju posvećujemo već ugrađenim proizvodima, njihovom servisu I periodičnom održavanju. Na ovaj način se ostvaruje dobar, dugoročni odnos sa kupcima, što potvrđuje veliki broj zadovoljnih klijenata.

Copyright © Intergrand doo 2007.